Contact us
Tel: +86-18620353785
Email: tonglitech@outlook.com
WhatsApp: +852-65920586
Address
D608, Gao Xin Qi Industrial Zone, Liu Xian Yi Rd, Bao An, Shenzhen, China
Customer hotline
QQ:453765682
Cell:+86-18620353785
TONG LI TECH